Ještě menší zátěž na životní prostředí

V současné době dokončujeme instalaci nové technologie na recyklaci užitkové vody.
Při opracování kamenných výrobků stroje využívají velké množství vody na chlazení řezných
a brusných ploch. Tuto vodu svádíme systémem podlahových kanálů do nového odkalovacího zařízení, kde je voda čištěna a opět využíváná. I tímto se připojujeme k modernímu trendu snižování zátěže životního prostředí při výrobě.